تاج محل هند | یکی از عجایب هفتگانه جهان - کارناوال

1 روز پیش . کارلوس کی‌روش درباره جهانبخش گفت: وقتی یک بازیکن شروع به گلزنی . خیلی از بازیکنانی که من با آنها در تیم ملی کار کردم چیز ویژه ای درون . اگر با آنها از هلی کوپتر به بوته زار بپرید، مطمئن هستید که آنها زنده . پرسپولیس بزرگترین باشگاه ایران اینو خوب اومد .. طرح نوشت؛ شکستن طلسمی به نام آگوست!

مدیریت ۱۸ماهه فاز یک بندر چابهار به هند داده می‌شود | ایران | DW | 17.02 .

هفتمین کشور پهناور و دومین کشور پر جمعیت دنیاست. هند، از میراث غنی ای برخوردار است – دستاورد دورانی از فرهنگ ها و مذاهب مختلف که هر یک اثر خود را بر جای گذاشته.

سفرنامه مثلث طلایی هندوستان - قسمت اول, هند | لست سکند

دیدن تمام جذابیت های هندوستان در یک سفر میسر نیست، این کشور مثل بوفه ای از غذاهای مختلف است که در هر دیدار نمونه های متفاوتی جلو چشمتان قرار میگیرد. .. در همه شهر های بزرگ امکانات بهداشتی خوب، گاهی با استانداردهای غربی، در دسترسس است، اما.

راهنمای سفر به دهلی نو؛ هند - کجارو

18 مارس 2013 . ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻫﻨﺪﻱ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﻘﻮﺵ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﮔﻮﺭﮐﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ. ﺩﻭﺭﻩ ﺻﻔﻮﻳﻪ، ﺩﺭ .. ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺍﺳﺖ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ. ﺍﺳﺖ. .. ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺭﺩﻳﻒ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﻞ ﺩﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﻭ ﺗﮏ .. ﺧﻮﺏ ﺭﻭﺍﺝ ﺷـــــــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﮑﺎﺭ ﺻﺪﺭﺱ ﻭ ﻣﺤﻠﻲ.