ایرنا - کاهش 50 درصدی مصرف سوخت کامیون ها با نوسازی ناوگان حمل و نقل

30 جولای 2018 . 1 – بررسی درب باک – صرفه جویی احتمالی 2 سنت به ازای هر گالن . که هر دو مورد باعث افزایش مصرف سوخت و آسیب رسیدن به محیط زیست می شود زیرا . به ازای هر 5 مایل در ساعت (8 کیلومتر در ساعت) کاهش سرعت ثابت در بزرگراه.

رشد مصرف بنزین به ٢٥درصد رسید - ایسنا

مصرف سوخت در خودرو به میزان مصرف سوخت توسط یک اتوموبیل پس از پیمودن یک مسیر . در کشوری مانند کانادا نیز استفاده از هر دو روش محاسبه گالن در مایل و لیتر در.