پتروگرافی و دیاژنز ماسه سنگ های سازند پادها (دونین زیرین-میانی) در .

11 ژوئن 2011 . ماسه سنگ نوعی سنگ رسوبی است که اساسا از کانی های به ابعاد ماسه و یا دانه های سنگی تشکیل شده است.اغلب ماسه سنگها از کانی کوارتز/ ویا فلدسپار.

اصل مقاله

بخش اعظم شرق و جنوب شرق شهر اهواز از رخنمون ماسه سنگهای سازند آغاجاری تشکیل شده . خصوصیات سنگ شناسی، ویژگیهای فیزیکی، شاخص و مکانیکی این ماسه سنگها . 1991, Relationship between petrophysical characteristics, engineering index.