شركت سيمان سفيد شرق

همچنان که سیمان دارای اجزا و خواص متفاوتی می باشد، در انواع و اقسام گوناگونی یافت می شود. ما در این مقاله به انواع مختلفی از سیمان ها می پردازیم.

سیمان فارس و خوزستان

. سیمانی فرموله شده است که باعث تقویت و استحکام پوشش نهایی پس از خشک شدن آب‌بند کننده سطح می‌گردند. سیمان پس از خشک شدن به ملاط سیمانی جدیدتر نمی‌چسبد.