توافق اعضای پیمان تجاری اقیانوس آرام برای ادامه کار بدون حضور آمریکا

کرانه اقیانوس آرام (به انگلیسی: Pacific Rim) یا به اختصار کرانه آرام به سرزمین‌ها یا . روی کرانه آرام متمرکز هستند، از جمله سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا–اقیانوسیه.

شاید ناتو دامنه خود را تا آسیا و اقیانوس آرام گسترش دهد - صدای آمریکا

جبهه (جنگ) آسیایی- اقیانوس آرام، حوزهٔ عملیاتی نیروهای آمریکایی در خلال جنگ جهانی دوم در فواصل ۱۹۴۱–۴۵ در طول جنگ اقیانوس آرام بود. از اواسط ۱۹۴۲ تا پایان جنگ در.